Hakemus sparraukseen

Sparraus on 1-2 päivän ulkopuoliselta asiantuntijalta hankittavaa palvelua kuntaorganisaation kehittämistyön tukemiseksi. Sitä voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, kuntaomisteiset yhtiöt ja liikelaitokset tai niiden yksiköt tai työyhteisöt.

Sparraus on aina yhteistoiminnallista kehittämistä eli mukana ovat aina organisaation johdon ja esimiesten lisäksi henkilöstö tai henkilöstön edustajat. Sparrausta ei voi hakea pelkästään johdon konsultointiin.

Sparrausta hakee organisaation/yksikön työnantajan edustaja. Hakemuksesta tulee vahvistus. Hakemuksen jälkeen Kuntatyö2030 -henkilöstö ottaa yhteyttä ja neuvoo eteenpäin.